PRO WEATHER

Kolor
Color PRO
Wygląd powłoki
Mat
Opakowanie handlowe
5L
10L
Wydajność
8m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Dekoral Professional ProWeather to akrylowa farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji. Farba fasadowa nowej generacji po 20 minutach  od aplikacji w temperaturze 23°C posiada zwiększoną odporność na działanie wody  opadowej. Powłoka farby odporna na brud i kurz, chroni przed zanieczyszczeniami  atmosferycznymi, grzybami i glonami. Produkt jest polecany do aplikacji na  wszelkiego rodzaju podłoża budowlane typu: tynki cementowo-wapienne,  wapienne, syntetyczne, mury z cegły, betonu oraz gazobetonu.
 • Główne zalety
  • Odporna na deszcz po 20 minutach* 
  • Wysoka trwałość oznaczająca długotrwałą ochronę
  • Chroni przed wodą, glonami i grzybami
  • Zapewnia prawidłową paroprzepuszczalność
 • Dane techniczne

  Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] Rotovisc 12.0 - 13.0
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,41
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] Pyłosucha po 20 minutach
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] 1-2 h
  Zawartość części stałych, min. [%wag] 56
  Odczyn pH 8.5 - 9.5
  Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej warstwie [μm] 100
  Odporność na szorowanie n/a
  Połysk 3.3 @ 60 2.6 @ 85
  Grubość powłoki na sucho [μm] 30
  Wydajność do 8 m2/l w zależności od koloru i chłonności podłoża
  Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] Class 2
  Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] n/a
  Klasyfikacja n/a

 • Sposób stosowania

  1. Przygotowanie podłoża
  • Podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zaleca się zastosować specjalne środki do ich likwidacji i umycie elewacji.
  • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem wzmacniającym np. Bloker Koncentrat.
  • Wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb należy usunąć do odsłonięcia właściwego podłoża i zagruntować.
  • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
  • Na podłoża gładkie np. betonowe w celu zwiększenia przyczepności farby do podłoża zastosować odpowiedni grunt • Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń oraz łuszczenia się powłoki, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże tynki) powierzchnie należy zagruntować gruntem Bloker Koncentrat. 
  Uwaga! Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno  wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu  karbonizacji, grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby.  Malowanie zbyt słabego podłoża powoduje ryzyko powstawania pęcherzy i  łuszczenia się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża siłę krycia oraz  wydajność.
   
  2. Malowanie
   
  • Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia  +2 do +35°C i wilgotności powietrza poniżej 70%. Dla uzyskania  optymalnego efektu (odporność po 20 minutach na działanie wody  opadowej) farbę należy aplikować w temperaturze 23°C i wilgotności 50%.
  • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać mieszadłem  wolnoobrotowym. W razie potrzeby rozcieńcz wodą (max 5%). Przy aplikacji  natryskiem może być konieczność rozcieńczenia 10% dodatkiem wody.
  • Farba DP Pro Weather może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi  malarskich (pędzel, wałek lub natrysk). 
  • Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest  dwukrotne malowanie. 
  • Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych kolejną warstwę można  nanosić po upływie około 1-2 godzin. 
  • Nie należy malować przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu oraz  silnym wietrze. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych  zaleca się stosowanie siatek osłonowych.
  • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Malowanie natryskowe. Zapewnić minimalną temperaturę farby do natrysku 15°C.
  3. Dodatkowe informacje
  • Na fasady nie należy stosować kolorów nierekomendowanych na zewnątrz,  wskazanych w systemie kolorowania.
  • W celu uniknięcia różnic w końcowym wyglądzie powłoki, zaleca się  wykonanie powierzchni stanowiącej jedną część architektoniczną w jednym  cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca  się wymieszanie ich w celu ujednolicenia odcienia koloru.
  • Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we  wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.
  • Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania, takie jak stolarka okienna i inne detale należy osłonić.
  • Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej powietrza  następuje wydłużenie czasu schnięcia powłoki.
  • Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
 • Pliki do pobrania