WINYL Z PLUS

Kolor
Wygląd powłoki
matt
Opakowanie handlowe
3L
10L
Wydajność
10m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Farba elewacyjna Winyl Z PLUS przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania elewacji oraz wewnętrznych ścian budynków. Można ją stosować do aplikacji na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane takie, jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki. Dzięki zastosowaniu farby winylowej Winyl Z PLUS otrzymujemy matowe, gładkie powłoki.
 • Główne zalety
  • wysoka siła krycia
  • odporna na warunki atmosferyczne
  • odporna na szorowanie – Klasa 2 (PN 13300)
  • idealna biel
  • minimalna zawartość lotnych związków organicznych
 • Dane techniczne

  Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 9500÷ 13500
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] < 1,55
  Zawartość części stałych wag.%, min co najmniej 56,0
  Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze 23±2 °C i wilgotności względnej powietrza 50±5%, [h] 2
  Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] 2
  Stopień bieli [%] CIE 78,0
  Połysk  MAT G3
  Odporność na szorowanie       PN 13300 Klasa 2
 • Sposób stosowania

   Przygotowanie podłoża

  - Podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zaleca się zastosować specjalne środki do ich likwidacji.
  - Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować. W przypadku ciemnych kolorów należy zneutralizować podłoże, aby uniknąć efektu wykwitów solnych. Wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb należy usunąć do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
  - Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń oraz łuszczenia się powłoki. Uwaga! Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malując zbyt słabe podłoże istnieje ryzyko powstawania pęcherzy i łuszczenia się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża siłę krycia oraz wydajność.
   

  Malowanie

  - Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 70%. 
  - Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńcz wodą (max 5%).
  - Farba Winyl Z PLUS może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). 
  - Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest dwukrotne malowanie. 
  - Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych kolejną warstwę można nanosić po upływie około 2 godzin (że w zależności od panujących warunków atmosferycznych). 
  - Należy unikać malowania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zaleca się stosować siatki osłonowe.
  - Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
   

  Dodatkowe informacje

  - W celu uniknięcia różnic w końcowym wyglądzie powłoki, zaleca się wykonanie powierzchni stanowiącej jedną część architektoniczną w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.
  - W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich w celu ujednolicenia odcienia.
  - Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. 
  - Najlepszy efekt końcowy powłoki uzyskuje się za pomocą natrysku hydrodynamicznego.
  - Natrysk hydrodynamiczny zaleca się przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie.
  - Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej powietrza następuje wysłużenie czasu schnięcia powłoki.
  - Wyrób nie stanowi części komputerowego systemu kolorowania.
 • Pliki do pobrania