Gotowa Gładź Szpachlowa

Kolor
biały
Opakowanie handlowe
18kg
25kg
Wydajność
1-2m2/kg
 • Przeznaczenie

  Gotowa gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych, jako tzw. FINISH. Po wyschnięciu Gładź Szpachlowa nadaje się do pomalowania farbami wewnętrznymi Dekoral Professional i Sigma. Masa dobrze nakłada się i rozprowadza na podłożu.
 • Główne zalety
  • łatwa w nakładaniu i obróbce
  • plastyczna
  • biała
  • paroprzepuszczalna
  • zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
  • umożliwia wykonanie poprawek na wyrobach wewnętrznych marki Dekoral Professional
 • Dane techniczne

  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,85 ±5%
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 12
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 12
  Podciaganie kapilarne wody - współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej lambda [kg/m2 /h0,5] ≥ 0,5

  Przyczepność do podłoży z betonu:
  na sucho
  na mokro
  z zaprawy cementowo-wapiennej:
  na sucho
  na mokro
  z płyt gipsowo-kartonowych:
  na sucho


  ≥ 0,5
  ≥ 0,4

  ≥ 0,4
  ≥ 0,3

  ≥ 0,1
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Pozostałości po farbach klejowych dokładnie należy usunąć, a podłoże zmyć wodą. Usuń wszystkie luźne i niespoiste elementy podłoża.
  Powierzchnia powinno być czyste, suche, odpylone, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
  Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional.

  Aplikacja

  Przed użyciem wyrób wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Gładź w postaci pasty nakładaj przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla) lub za pomocą natrysku. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 1 mm. Szpachlowanie wykonuj w temperaturze powyżej +5° C i wilgotności poniżej 70%. Kolejną warstwę nakładać po stwardnieniu pierwszej. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12h. Szlifować przy użyciu drobnoziarnistych siatek i papierów ściernych.
  Po nałożeniu, wyschnięciu, przeszlifowaniu i wygładzeniu przetrzeć na sucho, odpylić.
  Wygładzoną powierzchnię zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat lub Podkładem Uniwersalnym marki Dekoral Professional.
  Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
  W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

  Dodatkowe informacje

  Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

 • Narzędzia

  • Rajberka

 • Pliki do pobrania