Akrys 3000 klej ZW

Kolor
biały
Opakowanie handlowe
25kg
Wydajność
0,16-0,2m2/kg
 • Przeznaczenie

  Uniwersalny klej polimerowo-mineralny do systemów ociepleń opartych na wełnie Akrys 3000 Klej ZW jest wysokowartościową, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszaną zaprawą klejowa w kolorze białym przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojącej i przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu lub wełny mineralnej. Klej może być również używany do szpachlowania nierównych podłoży mineralnych, jako warstwa wyrównawcza do 5 mm grubości. Komponent zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Akrys 3000 i Akrys 3000 W oraz systemu dociepleń garaży Akrys 3000 SDG.
 • Główne zalety
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • długi czas pracy otwartej
  • duża przyczepność
  • nisko alkaliczny
  • uelastyczniony
 • Dane techniczne

  Wydajność:

  - do przyklejania płyt izolacyjnych 1,3 kg/mm/m² (1 worek wystarcza na ok. 6m²)

  - do wykonania warstwy zbrojącej o grubości 4mm potrzeba ok. 5,2kg/m² zaprawy

 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być stabilne, czyste, suche i nośne.
  Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich.
  Po sprawdzeniu nośności podłoża wszelkie „głuche” tynki należy odkuć a ubytki powyżej 20 mm wypełnić szpachlówką lub tynkiem cementowo-wapiennym.
  Substancje antyadhezyjne – zmniejszające przyczepność (np. bitumy, tłuszcze, pyły, niestabilne powłoki malarskie) należy bezwzględnie całkowicie usunąć przy pomocy np. myjki ciśnieniowej a podłoże zagruntować preparatem Akrylit 3000 Grunt zgodnie z kartą techniczną produktu. Podłoża o dużej nasiąkliwości, porowate (np. mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych), należy zagruntować preparatem Akrylit 3000 grunt i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z KT produktu.

  Nakładanie

  awartość worka wymieszać z ok. 4,8 - 5,3 litra czystej wody używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać, aż do powstania plastycznej konsystencji i pozostawić na ok 5 min. następnie ponownie wymieszać. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Pierwsza warstwa płyt termoizolacyjnych powinna wspierać się na profilu startowym.

  Przyklejanie płyt z wełny mineralnej
  Przed nałożeniem zaprawy klejącej dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą Akrys 3000 Klej ZW.
  Klej należy nakładać metodą brzegowo-punktową nakładając go na brzegi po całym obwodzie pasami ok. 4-5 cm oraz w kilku miejscach na środku płyty plackami o średnicy ok. 8 cm lub pacą zębatą 10-12mm. W przypadku stosowania wełny lamelowej klej należy nakładać za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12mm). Zaprawę klejącą nanosimy w taki sposób, aby uzyskać prawidłową przyczepność na całej powierzchni płyty.
  Płytę docisnąć równomiernie na całej powierzchni używając dużej pacy, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejowa po dociśnięciu pokrywała nie mniej niż 40% powierzchni płyty Płyty z wełny mineralnej należy układać dokładnie, a ewentualne ubytki pomiędzy nimi wypełniać paskami wełny.

  Wykonywanie warstwy zbrojącej na wełnie mineralnej
  Powierzchnię płyt zamocowanych dodatkowo łącznikami mechanicznymi należy dokładnie obmieść szczotką z luźnych włókien wełny.
  Przed przystąpieniem do montażu należy nałożyć cienką warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyty. Następnie przystąpić do wykonania warstwy zbrojącej nakładając klej na grubość ok 3-5 mm. Siatka z włókna szklanego powinna być umieszczona w ok 1/3 warstwy zbrojącej od zewnątrz. W tym celu należy nałożyć warstwę zaprawy na wyrównaną powierzchnię płyt z wełny mineralnej przy pomocy pacy stalowej a następnie nałożyć siatkę zbrojąca i nałożyć jeszcze jedną warstwę wyrównawczą zaprawy. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna i nie może być bezpośrednio dociśnięta do płyt z wełny mineralnej.
  Pasy siatki zbrojącej muszą być układane, z co najmniej dziesięciocentymetrowym zakładem.
  Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

  Dodatkowe informacje

  Ocieplaną elewację należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem silnego wiatru, deszczu i słońca, co najmniej do czasu wyschnięcia ostatniej warstwy.
  Przyjmuje się, że na każdy milimetr grubości warstwy potrzeba 24 godzin w normalnych warunkach wilgotności i temperatury.
  Przyjmuje się, że na każdy milimetr grubości warstwy potrzeba 24 godzin w normalnych warunkach wilgotności i temperatury.
  Temperatura powietrza, podłoża i produktu podczas nakładania i wysychania powinna zawierać się w granicach 5-25°C.
  Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej, w tym celu wokół całego budynku należy przykleić min. 50cm pas termoizolacji z płyt polistyrenu ekstrudowanego.
  Podczas wykonywania robót ociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.
  Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach.
  Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000.
  Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009

  Zalecenia BHP i P.Poż


  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Rajberka

 • Pliki do pobrania