Akrys 3000 klej PS

Kolor
szary
Opakowanie handlowe
25kg
Wydajność
0,25m2/kg
 • Przeznaczenie

  Polimerowo-mineralny klej do płyt styropianowych Akrys 3000 Klej PS jest wysokowartościową, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszaną zaprawą klejowa w kolorze szarym przeznaczoną do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu. Komponent zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Akrys 3000.
 • Główne zalety
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • długi czas pracy otwartej
  • duża przyczepność
 • Dane techniczne

  Wydajność:

  - do przyklejania płyt izolacyjnych 4,0 kg/m² (1 worek wystarcza na ok. 6,5 m²)

 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być stabilne, czyste, suche i nośne.
  Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich.
  Po sprawdzeniu nośności podłoża wszelkie „głuche” tynki należy odkuć a ubytki powyżej 20 mm wypełnić szpachlówką lub tynkiem cementowo-wapiennym.
  Substancje antyadhezyjne – zmniejszające przyczepność (np. bitumy, tłuszcze, pyły, niestabilne powłoki malarskie) należy bezwzględnie całkowicie usunąć przy pomocy np. myjki ciśnieniowej a podłoże zagruntować preparatem Akrylit 3000 Grunt zgodnie z kartą techniczną produktu. Podłoża o dużej nasiąkliwości, porowate (np. mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych), należy zagruntować preparatem Akrylit 3000 grunt i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z KT produktu.

  Nakładanie

  Zawartość worka wymieszać z ok. 4,3 - 4,8 litra czystej wody używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać, aż do powstania plastycznej konsystencji i pozostawić na ok 5 min., następnie ponownie wymieszać. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 2 godzin.
  Pierwsza warstwa płyt termoizolacyjnych powinna wspierać się na profilu startowym.
  Klej nanosić na płyty styropianowe paca zębatą – zęby 10-12mm (w przypadku równych i gładkich podłoży) . W pozostałych przypadkach klej należy nakładać metodą brzegowo-punktową nakładając go na brzegi po całym obwodzie pasami ok. 4-5 cm oraz w 3 do 6 miejscach na środku płyty plackami o średnicy ok. 8 cm. Płytę docisnąć równomiernie na całej powierzchni używając dużej pacy, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejowa po dociśnięciu pokrywała nie mniej niż 40% powierzchni płyty.
  Płyty styropianowe należy układać dokładnie, a ewentualne ubytki pomiędzy nimi wypełniać paskami styropianu lub pianką niskoprężną PU. W żadnym wypadku nie można ich wypełniać klejem czy zaprawą zbrojącą. Po upływie min. 48 h od przyklejania płyt (czas może ulec wydłużeniu, w zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przystapić do wymaganego kołkowania. Ilość łączników powinna wynosić min. 4 szt/m2, Natomiast przy wzdłuż krawędzi ocieplanego budynku z uwagi na siły wywołane wiatrem ilość łączników należy zwiększyć do min. 8 szt/m2. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

  Dodatkowe informacje


  Czas schnięcia - 48h w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 70% Temperatura powietrza, podłoża i produktu podczas nakładania i wysychania powinna zawierać się w granicach 5-25°C.
  Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej, w tym celu wokół całego budynku należy przykleić min. 50cm pas termoizolacji z płyt polistyrenu ekstrudowanego.
  Podczas wykonywania robót ociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.
  Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach.
  Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000.
  Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009

  Zalecenia BHP i P.Poż


  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Rajberka

 • Pliki do pobrania