Emakol 3000

Kolor
Color PRO
Wygląd powłoki
połysk
półmat
Opakowanie handlowe
1L BAZA LN, ZN
5L BAZA LN, MX, ZN
Wydajność
15m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Emalia uretanowana przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, stali i elementów żeliwnych uprzednio zagruntowanych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania lamperii w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.
 • Główne zalety
  • wyjątkowa trwałość kolorów
  • dobre właściwości mechaniczne
  • wysoka odporność na warunki zewnętrzne
  • doskonała odporność na uderzenia
  • bardzo dobre krycie
  • bardzo dobre pokrywanie krawędzi
 • Dane techniczne

  Czas wypływu; kubek wypływowy 4mm, [s] 100 ÷ 150
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,50
  Zawartość części stałych wag. % 70
  Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w 23±2oC, [h] 24
  Nanoszenie kolejnej warstwy po około 48 h
  Temperatura zapłonu [oC] - min 23
  Stopień rozlewności, min 7
  Krycie jakościowe*, max - żółte, czerwone, pomarańczowe - III
  - pozostałe - II
  Połysk powłoki (przy kącie 60oC), jednostek połysku połysk - 70
  półmat - 30 ÷ 60
  Wydajność do 15 m2/l (biały) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

  * dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia i nierówności, podłoże odtłuścić i wysuszyć. Przy malowaniu powierzchni, które dotąd nie były malowane zalecane jest stosowanie farb podkładowych. Na powierzchnie narażone na częste działanie wody należy zastosować podkład z farby Gruntomal 3000. Podłoże drewniane i drewnopochodne zaleca się zagruntować Pokostem rozcieńczonym benzyną do lakierów w stos. 1:1 lub Drewnochronem Impregnatem bezbarwnym. Podłoże metalowe należy zagruntować Podkładem Antykorozyjnym Emakol 3000 marki Dekoral Professional. Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył. Powłoki złuszczone i spękane usuń a następnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku szpachlowania starych powierzchni lamperii, a także w celu odcięcia intensywnych kolorów podłoża całość zagruntuj farbą Gruntomal 3000./div>
  Malowanie

  Przed użyciem wyrób należy bardzo dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć (max. 2 % obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania). Nanoszenie kolejnej warstwy po 48 h.

  Dodatkowe informacje

  Malować w temperaturze powyżej +10°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować rozpuszczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. Produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Zalecenia BHP i P.Poż


  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Pędzel płaski PRO

  • Pędzel kaloryferowy

  • Pedzel owalny Oval

  • Wkład do wałka Felt

  • Wkład do wałka Foam

 • Pliki do pobrania