Farba Silikonowa BIO

Kolor
biały + Color PRO
Wygląd powłoki
mat
Opakowanie handlowe
15L BAZA LN, ZN, DN
Wydajność
6m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Farba Silikonowa przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi o właściwej przyczepności do podłoża. Stosowana również, jako wykończenie w systemach ociepleń, jako składnik systemu Akrys 3000 i Akrys 3000 W. Może być również używana wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do renowacji systemów ociepleń oraz obiektów historycznych.
 • Główne zalety
  • bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej
  • wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne
  • wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
  • wysoka estetyka powłoki
  • wysoka odporność na wnikanie wody deszczowej
 • Dane techniczne

  Lepkość Brookfield 5/20 23±1oC, [dPa*s] 60 - 120
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,45 ÷ 1,65
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 4 h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
  Zawartość części stałych, min. [%wag] 60 +/-2
  Połysk Mat (G3)
  Wielkość ziarna [μm]  <100 Drobne (S1)
  Grubość powłoki na sucho [μm] >50<100 (E2)
  Wydajność do 6 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
  Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  < 0,14 [m]
  Duży Klasa 1 (V1)

  > 150 [g/(m2· d)]
  Duży Klasa 1 (V1)
  Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]  od 0,1 do 0,5
   Średnia: Klasa 2 (W2)
  Klasyfikacja G3, E2, S1, V1, W2, A0
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi należy zastosować grunt blokujący Bloker marki Dekoral Professional. Podłoże niemalowane: Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem blokującym Bloker marki Dekoral Professional. Podłoże malowane: Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów, a w przypadku chłonnego podłoża należy zagruntować gruntem blokującym Bloker marki Dekoral Professional.

  Malowanie

  Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 3% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

  Dodatkowe informacje

  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%. Najlepszy efekt wizualny można uzyskać poprzez natryskową metodę aplikacji. Prace wykonywane natryskiem hydrodynamicznym wykonywać przy bezwietrznej pogodzie. Stosując tradycyjne metody aplikacji (np. wałek, pędzel), przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug na niektórych kolorach. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

  Zalecenia BHP i P.Poż


  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Wkład do wałka Owcza Wełna Extra

  • Wkład do wałka Polyamide

 • Pliki do pobrania