Bloker Koncentrat

Kolor
bezbarwny
Opakowanie handlowe
5L
Wydajność
8m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Bloker przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży takich jak tynki cementowo-wapienne i cementowe, płyty włóknisto-cementowe, beton, cegła, kamień. Pozwala na wcześniejsze malowanie świeżych tynków mineralnych. Poprzez głębokie wnikanie, doskonałe własności blokujące dla transportu wody i hydrofobizację powierzchni zabezpiecza je przed wysalaniem rozpuszczonych substancji z podłoży mineralnych. Może być stosowany na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń.
 • Główne zalety
  • Skraca czas sezonowania podłoża przed nałożeniem farby nawierzchniowej
  • Blokuje transport wody /soli
  • Głęboko penetruje podłoże
  • Zwiększa przyczepność
  • Zwiększa mrozoodporność
  • Ogranicza brudzenie i porastanie ścian
  • Zabezpiecza przed nasiąkaniem wodą
 • Dane techniczne

  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,03
  Czas schnięcia powłoki w temperaturze 23±2oC, [min] 3h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [min] 3h
  Zawartość części stałych, [%wag.] 24
  Odczyn pH 8÷9
  Wydajność do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże do malowania musi być chłonne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody urządzeniami do mycia pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Mikroorganizmy usunąć za pomocą środka grzybobójczego. Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo.

  Gruntowanie

  Przed użyciem wyrób należy dobrze wymieszać. Wyrób rozcieńcz wodą w stosunku Objętościowym 1:4. Gruntowanie podłoża należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości gruntu. Sprawdzenie prawidłowego gruntowania polega na spryskaniu wyschniętej, zagruntowanej powierzchni wodą: - jeżeli woda jest wchłaniana, gruntowanie jest za słabe - jeżeli woda tworzy krople, krople powoli są wchłaniane, gruntowanie należy uznać za prawidłowe. Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 6 godzin przed naniesieniem farby nawierzchniowej. Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach.

  Dodatkowe informacje

  Prace należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Powierzchnie okien i drzwi zabezpieczyć przed pochlapaniem, a w przypadku zabrudzenia zmyć wodą. Po zakończeniu gruntowania narzędzia należy umyć wodą. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niska temperatura, duża wilgotność) zaleca się malowanie farbami fasadowymi w następnym dniu. Nie należy malować mocno rozgrzanych przez słońce powierzchni.

  Zalecenia BHP i P.Poż


  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Pędzel płaski

  • Pędzel ławkowiec

  • Wkład do wałka Polyacrylic

  • Wkład do wałka Microstar

 • Pliki do pobrania