Akrylit 3000 PW

Kolor
biały + Color PRO
Wygląd powłoki
mat
Opakowanie handlowe
5L
10L
15L
1L BAZA ZN, LN, DN, ZX
2.8L BAZA ZN, LN, DN, ZX
10L BAZA ZN, LN, DN, ZX
Wydajność
14m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu oraz płyt gipsowo-kartonowych. Farba nadaje się również do malowania kamienia, cegły oraz elementów drewnianych i drewnopochodnych. Produkt może być stosowany w obiektach użyteczności publicznej, służby zdrowia jak również w budownictwie indywidualnym.
 • Główne zalety
  • odporna na szorowanie na mokro
  • wysoka siła krycia
  • paroprzepuszczalna
  • nadaje ścianom estetyczny matowy wygląd
  • łatwa w stosowaniu, pozwala uzyskać doskonałe efekty dekoracyjne
  • zoptymalizowana pod katem aplikacji natryskiem
 • Dane techniczne

  Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 8000 ÷ 14000
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,490 - 1,550
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
  Zawartość części stałych, min. [%wag] 52,0
  Odczyn pH 8 ÷ 8,7
  Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 86
  Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 70 ÷ 80
  Odporność na szorowanie Klasa 3
  Połysk Matowy
  Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  Drobna do 100
  Współczynnik kontrastu  Klasa 2 przy 7 m2/l
  Wydajność Do 14 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża

  BREEAM HEA9
  Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
  0,0 g/l 30 g/l Tak

  LEED IEQ4.2 - 2009
  Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
  0,0 g/l 50 g/l Tak

 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Pozostałości po farbach klejowych dokładnie należy usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.

  Malowanie

  Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Po zastosowaniu gruntu Bloker marki Dekoral Professional okres sezonowania tynku może ulec skróceniu.
  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotności względnej powietrza między 45%-80%. Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu. Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
   

  Dodatkowe informacje

  Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 
  Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.
   
  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Wkład do wałka Microstar

  • Wkład do wałka Polyamide Magic

  • Wkład do wałka Microfibre

 • Pliki do pobrania