CENTRUM DEKORAL Jerzego Popiełuszki 4 09-410 Płock
tel.: +48 693 712 983