Akrys 3000 Silikat Podkład

Kolor
biały + Color PRO
Wygląd powłoki
mat
Opakowanie handlowe
10L
Wydajność
6m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Silikatowy preparat przeznaczony do gruntowania pod masy tynkarskie Akrys 3000 Silikat Podkład jest składnikiem systemu ociepleń ścian zewnętrznych – Akrys 3000 i Akrys 3000 W. Może być stosowany w celu poprawy przyczepności na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską oraz podłoża mineralne (beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny).
 • Główne zalety
  • poprawia przyczepność wyprawy do podłoża
  • zmniejsza i wyrównuje chłonność
  • barwiony pod kolor tynku
  • silnie wiąże z podłożem
  • skutecznie redukuje możliwość przebijania koloru podłoża przez fakturę tynku
 • Dane techniczne

  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,52 ±0,09
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 6
  Zawartość części stałych, min. [%wag] 58,0 ±5,0
  Wydajność do 6 m2/l przy jednej warstwie w zależności od rodzaju podłoża
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi należy zastosować grunt blokujący Bloker marki Dekoral Professional.

  Zabrudzenia, powłoki słabo związane z podłożem (odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) oraz powłoki kredujące należy usunąć. W sytuacji, gdy nierówności są większe niż 1 cm ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą a następnie całość wyrównać. Przy mniejszych nierównościach podłoże wyrównać i zagruntować odpowiednią zaprawą szpachlową (np. Akrys 3000 Klej ZW). W przypadku nakładania preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np. tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy zachować min. 4 tygodniowy okres sezonowania. Przy stosowaniu podkładu w systemie ociepleń Akrys 3000 i Akrys 3000 w marki Dekoral Professional, podłoże (tzn. warstwę zbrojącą) należy wykonać zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Podkład można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20 °C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.

  Malowanie

  Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W zależności od potrzeb preparat należy rozcieńczyć wodą w ilości od 5 do 10% obj. Preparat należy nakładać na podłoże za pomocą pędzla ławkowca lub wałka sznurkowego. Czas schnięcia nałożonej na podłoże warstwy preparatu (w temperaturze +20 °C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego należy stosować preparat Akrys 3000 Silikat Podkład w kolorze zbliżonym do tynku Akrys 3000 Silikat marki Dekoral Professional. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

  Dodatkowe informacje

  Podczas nakładania i wysychania preparatu powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza +5 °C do +25 °C i wilgotnością poniżej 70%. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej warstwy preparatu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
  Produkt alkaliczny, chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w ubraniach roboczych. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy przepłukać je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
  Stolarkę budowlaną, elementy ceramiczne, klinkier, kamień naturalny, chodniki i otoczenie należy starannie zabezpieczyć. W razie zabrudzenia natychmiast zmyć dużą ilością wody. Wyschnięty podkład jest trudny do usunięcia.
  Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0 °C do +25 °C. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz.
  W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000. Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009

  Zalecenia BHP i P.Poż


  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Pędzel ławkowiec

  • Wkład do wałka Polyacrylic

 • Pliki do pobrania